Ytbeläggningen av Talvivaaras förtjockare

Kotek Factory Service och gruvbolaget Talvivaara kom överens om ytbeläggningen av 13 förtjockare under åren 2008 och 2009. Ytbeläggningsarbetet utfördes via en helhetsentreprenad som innehöll både grund- och ytbeläggningsarbeten.

Ytbeläggningsarbetena utfördes med en brådskande tidtabell.

Som ytbeläggning valdes Chestertons ARC 791-beläggning, som har visat sin hållbarhet genom otaliga, krävande ytbehandlingar för industrins behov.