Ytbeläggningen av Talvivaaras förtjockare

Kotek Factory Service och gruvbolaget Talvivaara kom överens om ytbeläggningen av 13 förtjockare under åren 2008 och 2009. Ytbeläggningsarbetet utfördes via en helhetsentreprenad som innehöll både grund- och ytbeläggningsarbeten.

Ytbeläggningsarbetena utfördes med en brådskande tidtabell.

Som ytbeläggning valdes Chestertons ARC 791-beläggning, som har visat sin hållbarhet genom otaliga, krävande ytbehandlingar för industrins behov.

Kotek Factory Service Oy

PL 213
Outokummuntie 8
67101 Kokkola
office@kotekservice.com

HUOM!
KIP Alueelle tulevilta vaaditaan kulkulupa ja suoritettu turvallisuustentti
https://turvallisuustentti.kip.fi
Kulkuluvat Port Tower / Vartiointi
Satamatie 330, 67101 Kokkola

@ 2017-2022 Kotek Factory Service Oy I Eagle Media