Ytbeläggningen av hamnlyftkranen

Ytbeläggning av den hamnlyftkran som finns i Karleby djuphamn. Arbetet är krävande, eftersom lyftkranens maximala höjd är hela 48 m. Lyftkransytan är ca 2500 m2. Arbetena inleddes i mitten av juni och pågår, beroende på vädret, ca 45 arbetsdagar. Som material för ytbeläggningen använder vi en kombination av Inerta Mastic och Teknodur Combi 3430. Billyftkranens bom som finns på bilden har en längd på 49 m. Det handlar om utmanande arbetsförhållanden.

Kotek Factory Service Oy

PL 213
Outokummuntie 8
67101 Kokkola
office@kotekservice.com

HUOM!
KIP Alueelle tulevilta vaaditaan kulkulupa ja suoritettu turvallisuustentti
https://turvallisuustentti.kip.fi
Kulkuluvat Port Tower / Vartiointi
Satamatie 330, 67101 Kokkola

@ 2017-2022 Kotek Factory Service Oy I Eagle Media