ARC – kompositbeläggningar

Vi sköter ARC-beläggningarna enligt ”nyckel i hand”-principen. Polymerkomposit är utvecklat för krävande förhållanden för att skydda ytor från friktion, erosion, korrosion och kemisk belastning.