logo

NYTT HOS OSS

KOTEK FACTORY SERVICE

KOTEK – DIN PARTNER FÖR YTBELÄGGNING OCH VATTENTÄTNING

Anlita ett av Finlands största landsomfattande företag inom ytbehandling. Vi utför även krävande ytbehandling med den modernaste tekniken från förberedelse till färdig yta. Vi är en ledande entreprenör inom sprutbar vattentätning i Finland, vare sig ditt behov gäller reservoarer, tak eller gårdsdäck och parkeringsdäck utför vi högklassigt arbete med effektiv utrustning i hela landet.

TJÄNSTER

AKTUELLT

POLYUREABELÄGGNING

KOTEK MARINE

GTF Freese har innovativa lösningar för båtdäck, och erbjuder hållbara och effektiva beläggningsmaterial särskilt utvecklade för sjöfartsindustrins krävande förhållanden. Beläggningens huvudsakliga fördelar är dess utmärkta hållfasthet, halkförebyggande egenskaper, och förmågan att utstå extrema väderförhållanden samt kemiska ämnen. GTF Freeses produkter är också utvecklade för att ha lång livslängd, minska behovet av service och erbjuda ekonomiska fördelar på längre sikt.

AVSEVÄRDA FÖRDELAR

Ett av GTF Freese-beläggningarnas största fördelar är deras hållfasthet och slitstyrka, vilket gör att de är ideala för båtdäck, som ständigt utsätts för mekanisk påfrestning och extrema väderförhållanden. Beläggningarna är utvecklade att tåla hård trafik av fordon och tunga maskiner, samt skydda ytan från korrosion och skador orsakade av UV-strålning.

Dessutom ger GTF Freeses beläggningar ett utmärkt halkskydd, vilket är en kritisk säkerhetsegenskap i havsmiljö. Beläggningens yta kan skräddarsys för optimalt grepp i olika förhållanden, inklusive vått och halt däck, vilket minskar risken för olycksfall.

En annan viktig egenskap är beläggningarnas förmåga att tåla en stor mängd olika kemiska ämnen, vilket är väsentligt på fartyg som transporterar kemikalier eller utsätts för salt havsvatten. Denna kemiska beständighet förlänger beläggningens livslängd och minskar behovet av reparationer och ommålning.

GTF Freeses beläggningar är också utvecklade att vara miljövänliga, minska utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) och erbjuda hållbarare lösningar för varvsindustrin. Detta hjälper inte endast miljön, utan stödjer också fartygens ägare och operatörer att uppfylla allt strängare miljöstandarder och -bestämmelser.

GTF Freeses däckbeläggningar erbjuder en omfattande lösning, som kombinerar hållbarhet, säkerhet och miljövänlighet, samtidigt som de tillgodoser sjöfartsindustrins krävande behov. Deras innovativa sammansättning och genomförande garanterar ett högklassigt skydd och lång livslängd för fartygsdäck, vilket gör att de är en värdefull investering för moderna sjötransportmedel.

REFERENSER

BELÄGGNING AV TALVIVAARAS FÖRTJOCKARE
Kotek Factory Service och gruvbolaget Talvivaara avtalade om ytbehandling av 13 förtjockare under åren 2008 och 2009. Beläggningsarbetet utfördes som totalentreprenad som inkluderade både förberedelser och ytbehandling. Ytbehandlingen utfördes med brådskande tidtabell. Som beläggning valdes Chestertons ARC 791, som har starka bevis från otaliga krävande ytbehandlingar inom industrin.
BELÄGGNING AV HAMNKRAN
Ytbehandling av hamnkranen Iita i Karleby djuphamn. Arbetet är utmanande eftersom kranens högsta höjd är 48 m. Kranen har en area på ca. 2 500 m2. Arbetet inleddes i mitten av juni och pågår ca 45 arbetsdagar beroende på vädret. Vi använder kombinationen Inerta Mastic/Teknodur Combi 3430 som beläggning. Kranen på bilden har en 49 m lång arm. Arbetsförhållandena är utmanande.
BELÄGGNING AV TALVIVAARAS BLANDARE
Gruvbolaget Talvivaara ville utveckla slitstyrkan hos reaktorernas blandare. Blandarna utsätts för hård kemisk påfrestning och slitage. År 2009 applicerade vi beläggning på den första blandaren och tack vare resultatet beställde Talvivaara beläggning för ytterligare tre blandare. Som beläggningsmaterial har vi använt Chestertons ARC BX 2- och MX 1-produkter. Dessa produkter har utvecklats för platser som utsätts för hård slitage.
BELÄGGNING AV SKYDDSBASSÄNG FÖR SVAVELSYRA
Bottnen på bassängen behandlades med FCS 303-beläggning och väggarna samt bottnen med ARC CS 4-beläggning.
FERROSULFATBASSÄNGAR
Kommunsektorns avloppsreningsverk övergår i snabb takt till PIX- och ferrikloridbaserade fällningskemikalier på grund av utmaningarna med ferrosulfat. Problem orsakas då av de nuvarande kemikaliernas låga PH-halter, som traditionella epoxifärger inte klarar av. Vi har undersökt polyureans lämplighet och laboratorieundersökningar samt praktiska erfarenheter visar att polyurea är utmärkt lämpad som beläggning i reservoarer. Kotek har behandlat tiotals reservoarer för fällningskemikalier med god framgång. Ta kontakt för mer information om fogfri ytbehandling av reservoarer.
Föregående bild
Nästa bild

KONTAKTUPPGIFTER

Vi utför entreprenader i hela Finland

Verksamhetsställen: Karleby, Vanda, Åbo  

Försäljning/projekt/administration

Mikko Koskinen
Verkställande direktör

Projekt/administration

Eerikki Nygård
Vice verkställande direktör
Arbetschef

Försäljning/projekt

Mika Salonen
Projektledare Södra Finland

Försäljning/projekt/Marine

Jouko Hult
Projektledare Södra Finland

Golvbeläggning

Petteri Salonen
Projektledare

Måleritjänster

Keijo Flinck
Målerichef

Fakturering

Vi önskar att ni i fortsättningen skickar era fakturor i första hand som nätfaktura. Behandling av nätfakturor är snabbare, mer tillförlitligt och förmånligare än behandling av pappersfakturor både för sändaren och mottagaren. 

Operatör Nätfakturaadress EDI-kod Apix Messaging Oy (003723327487) 003718702799

E-postskanning:

003718702799@procountor.apix.fi
Fakturorna ska vara i PDF-format

Fakturaskanning:
Kotek Factory Service Oy (Apix skanningstjänst)
PB 16112 00021

FAKTURERING OBS! Adressen ska också finnas på själva fakturan

Operatör
Apix Messaging Oy
(003723327487)

Nätfakturaadress
003734246834

EDI-kod
003734246834

E-postskanning:
003734246834@procountor.apix.fi
Fakturan ska bifogas som PDF-fil.

Adress

PB 213
Outokummuntie 8
67101 Karleby
office@kotekservice.com

OBS!
Passage till KIP-området kräver passerkort och avlagd säkerhetstentamen
https://turvallisuustentti.kip.fi
Passerkort Port Tower/Bevakning
Satamatie 330, 67101 Karleby

Myynti / projektit / hallinto

Mikko Koskinen
Toimitusjohtaja

Myynti / projektit

Mika Salonen
Projektipäällikkö Etelä-Suomi

Myynti / projektit / Marine

Jouko Hult
Projektipäällikkö Etelä-Suomi