Cisternytbeläggningar och service av pumpar

Vi utför omfattande service av industripumpar och -cisterner från grundarbeten till slutstädningar och färdigställd yta.

Service av pumpar

Servicen av industrins pumpar utförs hos kunden med iakttagande av branschens standardkrav. Användningen av den nyaste teknologin, vår utrustning och materialvalen säkerställer ett fulländat slutresultat.

Service och ytbehandling av cisterner

Vi utför service och ytbehandling av metall- och betongcisterner, till vilka vi erbjuder de material som lämpar sig bäst med tanke på omständigheterna.