Måleriservice

Granulatblästringen och vårt industrimåleri finns på Karleby storindustriområde och betjänar kunderna med olika typer av våtlackering.

Moderna och stora utrymmen

Vår moderna granulatblästringsenhet har storleken 12 ✕ 9 m och dörrarnas höjd överstiger 6 m. Arean hos vårt måleri och våra behandlingutrymmen är totalt ca 1 500 m2. Vid blästringarna använder vi återvinningsbart stålgranulat och i målningsarbetena en- och tvåkomponents högtryckssprutor.

Målning av stålkonstruktioner

Vi utför även målning av stålkonstruktioner på kundernas egna verksamhetsplatser.