Ytbeläggningen av hamnlyftkranen

Ytbeläggning av den hamnlyftkran som finns i Karleby djuphamn. Arbetet är krävande, eftersom lyftkranens maximala höjd är hela 48 m. Lyftkransytan är ca 2500 m2. Arbetena inleddes i mitten av juni och pågår, beroende på vädret, ca 45 arbetsdagar. Som material för ytbeläggningen använder vi en kombination av Inerta Mastic och Teknodur Combi 3430. Billyftkranens bom som finns på bilden har en längd på 49 m. Det handlar om utmanande arbetsförhållanden.