Vi kommer att delta i NORTHERN INDUSTRY FAIR i Uleåborg