Cisternytbeläggningar och service av pumpar

Vi utför omfattande service av industripumpar och -cisterner från grundarbeten till slutstädningar och färdigställd yta.
Service av pumpar
Servicen av industrins pumpar utförs hos kunden med iakttagande av branschens standardkrav. Användningen av den nyaste teknologin, vår utrustning och materialvalen säkerställer ett fulländat slutresultat.
Service och ytbehandling av cisterner
Vi utför service och ytbehandling av metall- och betongcisterner, till vilka vi erbjuder de material som lämpar sig bäst med tanke på omständigheterna.
Inne i cisternen. Även ytbehandlingsprojekt för stora cisterner lyckas.
Här pågår ytbehandling av en betongförtjockare.

Kotek Factory Service Oy

PL 213
Outokummuntie 8
67101 Kokkola
office@kotekservice.com

HUOM!
KIP Alueelle tulevilta vaaditaan kulkulupa ja suoritettu turvallisuustentti
https://turvallisuustentti.kip.fi
Kulkuluvat Port Tower / Vartiointi
Satamatie 330, 67101 Kokkola

@ 2017-2022 Kotek Factory Service Oy I Eagle Media