ARC – kompositbeläggningar

Vi sköter ARC-beläggningarna enligt ”nyckel i hand”-principen. Polymerkomposit är utvecklat för krävande förhållanden för att skydda ytor från friktion, erosion, korrosion och kemisk belastning.
Med ARC-produkter har vi bl.a. skött om ytbehandlingen av flertalet förtjockare inom industrin.
På bilden behandlar vi en blandares förslitningsdelar.

Kotek Factory Service Oy

PL 213
Outokummuntie 8
67101 Kokkola
office@kotekservice.com

HUOM!
KIP Alueelle tulevilta vaaditaan kulkulupa ja suoritettu turvallisuustentti
https://turvallisuustentti.kip.fi
Kulkuluvat Port Tower / Vartiointi
Satamatie 330, 67101 Kokkola

@ 2017-2022 Kotek Factory Service Oy I Eagle Media